دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، شهریور 1400، صفحه 1-171 
پژوهشی در سیر آفرینش آدم(ع) تا هبوط وی در اندیشه علامه طباطبائی با تأکید بر مبانی تمثیلی

صفحه 1-12

مسعود طالبی مقدم؛ احمد کریمی؛ سید علی سجادی


بررسی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و تطبیق آن با کشور سوییس

صفحه 13-30

محمد علی نظری؛ مریم حیدری


رابطه اخلاق فضیلت و معرفت شناسی فضیلت

صفحه 30-40

صادق میراحمدی؛ سیدمجتبی جلالی


خشونت به مثابه ی یک پدیده اجتماعی - فرهنگی در فلسفه ریچارد رورتی

صفحه 40-52

علی حسینی؛ سکینه شجیرات


مفهوم آزادی و کاربرد آن درگفتمان روشنفکران عصر مشروطه در ایران

صفحه 52-70

سوسن قاسمی حیدری؛ حمید حاجیان پور


بررسی مشارکت سیاسی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های شهرکرد بر مبنای نظریه الزام سیاسی

صفحه 70-82

مجتبی نوروزی؛ زهره مرندی


بایسته‌های سواد فرهنگی برای احیای هویت تمدن ساز اسلامی _ ایرانی در دانشگاه

صفحه 82-96

مالک حسنی


نگاهی انسان شناختی به شخصیت زن از دیدگاه مولانا

صفحه 96-104

ولی الله نصیری


مناسبات عرفان اسلامی و فقر: عامل یا مانع

صفحه 105-116

باقر مختاری دزکی؛ محمد نصیری؛ هدی فرد مقدم


مسئولیت افراد در تحقق اصلاح ذات البین از منظر قرآن کریم با تأکید بر قوانین موضوعه

صفحه 117-126

عباسعلی صالحی


بررسی نقش خاندانهای سیاسی و علمی ایرانی تبار در عرصه تمدن سازی با مطالعه موردی نهضت ترجمه درعصر اول خلافت عباسی

صفحه 127-136

پروین اصغری


بررسی نحوه مواجهه امام رضا(ع) با سیاست‌های مامون عباسی در مساله ولایت‌عهدی

صفحه 137-152

قاسم فتاحی


پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401