تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

آدرس: شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی. شماره تماس 09130054858 دکتر میراحمدی ایمیل rjcis@journals.sku.ac.ir