پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی نشریه ای علمی به زبان فارسی در زمینه الهیات و معارف اسلامی است که در سال 1396 مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت فصل نامه دریافت کرد و در تاریخ 24/09/ 1399 با شماره ثبت 79790 به صورت دوفصلنامه  با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه شهرکرد منتشر می گردد. انعکاس اندیشه ها، رهیافت ها و پژوهش های اساتید و دانش پژوهان حوزه علوم و معارف دینی، و گسترش اندیشه های دینی، انعکاس پژوهش های علمی در راستای تولید و ترویج علم و توسعه روش شناسی مطالعات دینی از اهداف تدوین و انتشارا پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی است. 

اخلاق امام علی (ع) پُلی میان تشیع سیاسی و اعتقادی ایرانیان

حسین عارفی نیا؛ مسلم محمدی؛ فاطمه زارعی کلویی


اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه امام رضا (ع)

رضا معینی رودبالی؛ امرالله اندرزیان؛ محمد بهروزی


الگوی ساخت یابی مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی

عبدالله نوری گلجائی؛ علی باقی؛ محمود سرافراز


از دیالکتیک جویای حقیقت تا گفتمان جاعل حقیقت در چارچوب تفکر غربی

علی حسینی؛ سکینه شجیرات؛ بهاره افتخاری


بررسی موضوع تشبّه به کفّار در پرتو فقه مقارن

سعید مولوی وردنجانی


نقش «نهاد خمس» در استمرار حیات شیعه

محمد اصغریان دستنایی؛ محمودرضا محمددوست


بررسی نظریۀ بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

همت اله شمولی


استاد در تراز و مسئولیت های شغلی در حوزۀ سیاسی (مرحلۀ جامعه پردازی) بر اساس بیانیه گام دوم

احمدرضا بسیج


گستره تأثیر سیاق آیات سوره احزاب بر مصداق شناسی «امانت» در آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ...»

حمید نادری قهفرخی


برآورد تحلیلی محور مقاومت در دوران پس از فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی مبتنی بر نظریه مقاومت امام خامنه ای ( مد ظله العالی )

مجتبی نوروزی؛ زهره مرندی


نقش معادباوری درآسیب‌زدایی از نظام خانواده در قرآن کریم

عبدالرضا سلیمانی بابادی؛ مالک حسنی


محورهای پیوند دهنده تشیع وهنر

محمد ایرانمنش


پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401

ابر واژگان