پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی نشریه ای علمی به زبان فارسی در زمینه الهیات و معارف اسلامی است که در سال 1396 مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت فصل نامه دریافت کرد و در تاریخ 24/09/ 1399 با شماره ثبت 79790 به صورت دوفصلنامه  با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه شهرکرد منتشر می گردد. انعکاس اندیشه ها، رهیافت ها و پژوهش های اساتید و دانش پژوهان حوزه علوم و معارف دینی، و گسترش اندیشه های دینی، انعکاس پژوهش های علمی در راستای تولید و ترویج علم و توسعه روش شناسی مطالعات دینی از اهداف تدوین و انتشارا پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی است. 

اخلاق امام علی (ع) پُلی میان تشیع سیاسی و اعتقادی ایرانیان

صفحه 1-12

حسین عارفی نیا؛ مسلم محمدی؛ فاطمه زارعی کلویی


اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه امام رضا (ع)

صفحه 13-24

رضا معینی رودبالی؛ امرالله اندرزیان؛ محمد بهروزی


الگوی ساخت یابی مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 25-42

عبدالله نوری گلجائی؛ علی باقی؛ محمود سرافراز


از دیالکتیک جویای حقیقت تا گفتمان جاعل حقیقت در چارچوب تفکر غربی

صفحه 43-58

علی حسینی؛ سکینه شجیرات؛ بهاره افتخاری


بررسی موضوع تشبّه به کفّار در پرتو فقه مقارن

صفحه 59-72

سعید مولوی وردنجانی


نقش «نهاد خمس» در استمرار حیات شیعه

صفحه 73-86

محمد اصغریان دستنایی؛ محمودرضا محمددوست


بررسی نظریۀ بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

صفحه 87-100

همت اله شمولی


استاد در تراز و مسئولیت های شغلی در حوزۀ سیاسی (مرحلۀ جامعه پردازی) بر اساس بیانیه گام دوم

صفحه 101-106

احمدرضا بسیج


گستره تأثیر سیاق آیات سوره احزاب بر مصداق شناسی «امانت» در آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ...»

صفحه 117-130

حمید نادری قهفرخی


برآورد تحلیلی محور مقاومت در دوران پس از فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی مبتنی بر نظریه مقاومت امام خامنه ای ( مد ظله العالی )

صفحه 131-148

مجتبی نوروزی؛ زهره مرندی


نقش معادباوری درآسیب‌زدایی از نظام خانواده در قرآن کریم

صفحه 149-160

عبدالرضا سلیمانی بابادی؛ مالک حسنی


محورهای پیوند دهنده تشیع وهنر

صفحه 161-172

محمد ایرانمنش


پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401

ابر واژگان