الگوی آمایش فرهنگی دکه های فروش مطبوعات کشور در مقیاس استانی(1395-1415)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی به دنبال دست یابی به الگویی برای آمایش دکه های فروش مطبوعاتی کشور به عنوان راهکاری برای تسهیل شرایط استفاده متوازن و عادلانه شهروندان از خدمات قابل ارائه در این واحد فرهنگی می باشد.
روش: روش تحقیق ترکیبی(تحلیل محتوا- توزیع فضایی( است. در بخش نخست با تجزیه و تحلیل آمارهای موجود مرتبط و داده های نظرسنجی شده طی مراحل مختلف انجام شده، و در بخش دوم توزیع فضایی از نرم‌افزار ARCGIS بهره می‌برد.
نتایج: نتایج به دست آمده از تحلیل‌های پرسشنامه‌ای در افق بیست ساله از سال 1395تا 1415 برای آمایش امور فرهنگی دکه‌های فروش مطبوعاتی به ترتیب ابعاد، تبلیغی، آموزشی و پژوهشی تایید شده و نیاز است به ترتیب به شاخص های عدالت توزیعی، تعادل بخشی و جمعیت توجه شود. تحلیل فضایی نیز نشان از عدم همبستگی فضایی دکه فروش مطبوعات در سطح استان‌‌های کشور دارد و این بیانگر توزیع گسسته و پراکندگی داده های این واحد فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1402