برآورد تحلیلی محور مقاومت در دوران پس از فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی مبتنی بر نظریه مقاومت امام خامنه ای ( مد ظله العالی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل محور مقاومت در دوره پس از فرماندهی سردار سلیمانی تنظیم‌شده است و تلاش نویسندگان در این پژوهش ارائه تحلیلی شایسته مبتنی بر نظریه مقاومت اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اﷲ خامنه‌ای ( مدظله‌العالی) است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که از آغاز شکل‌گیری محور مقاومت تاکنون که چندی از شهادت سردار سلیمانی می‌گذرد؛ مشاهده می‌شود که مبتنی بر نظریه مقاومت اسلامی امام خامنه‌ای ( مدظله‌العالی)، اندیشه مقاومت اسلامی بر رشد و توسعه قدرت محور مقاومت در منطقه و جهان معنا بخش بوده است. ازاین‌رو، همواره اندیشه مقاومت اسلامی راه گشای مسیر قدرتمندی برای محور مقاومت بوده است ولیکن شهادت سردار سلیمانی باعث شده است که محور مقاومت در ادامه این مسیر که مبارزه برای حق و نابودی باطل است، در مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مصمم‌تر و قدرتمندتر از قبل عمل نماید. در این راستا نظریه مقاومت اسلامی به شکل‌گیری محورهای سه‌گانه قدرت « مقاومت »، «دفاع »و «امنیت» در دوره فرماندهی سردار سلیمانی و صورت‌بندی قدرت در محورهای «اتحاد متخاصم »و «هامونی قدرت » با محوریت مقاومت اسلامی در دوره پس از شهادت سردار، در جبهه مقاومت دست‌زده است. حمله به پایگاه نظامی عین الاسد، خروج نظامیان آمریکایی از عراق، اتحاد کشورهای منطقه همچون عراق، لبنان، یمن و ایران با محور مقاومت و در نهایت گسترش ژئوپلیتیک اسلام در منطقه، مصادیق عینی توسعه قدرت مبتنی بر عناصر قدرت در نظریه مقاومت اسلامی در دوره پساشهادت است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 131-148
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1401