استاد در تراز و مسئولیت های شغلی در حوزۀ سیاسی (مرحلۀ جامعه پردازی) بر اساس بیانیه گام دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بیانیه گام دوم نوشته شده توسط مقام معظم رهبری، نقشۀ راهی دقیق برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و بستر سازی برای ظهور منجی عالم است. در این راستا همۀ اقشار جامعه می‌توانند با یافتن جایگاه و نقش خود در تمدن سازی، در راه نقش‌آفرینی و ایفای وظایفِ یک منتظر واقعی، وظایف لازم را انجام دهند. از سوی دیگر جایگاه اساتید در جامعه ایجاب می‌کند، نقش فرماندهی و پیشگامی را در تمدن سازی داشته باشند. مقالۀ حاضر تلاشی است برای تبیین جایگاه اساتید دانشگاه در مرحلۀ دوم از مراحل سه‌گانۀ «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن سازی» که به گونۀ توصیفی تحلیلی و با شیوۀ کتابخانه‌ای و با توجه به گفتارهای معظم له در دیدار با اساتید دانشگاه سامان یافته است. بر اساس این هدف، مهمترین وظایف استاد در حوزه دشمن شناسی، جهاد کبیر، انقلابی‌گری و انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله همچنین مطالبات مقام معظم رهبری از اساتید در حوزه‌های گوناگون بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
اسفند 1401
صفحه 101-106
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1401