بررسی راهکارهای افزایش جمعیت در ایران براساس سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهشِ جمعیت مسلمانان، از گذشته تاکنون از مسائل مورد توجه عالمان دینی دنیای اسلام بوده است. این پژوهش با هدف افزایش جمعیت و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و همچنین مدل نظری سبک زندگی اسلامی به دنبال بررسی راهکارهای افزایش جمعیت کشور در آینده می باشد. مسئله اصلی در این نوشتار روند کاهشی نرخ رشد جمعیت کشور است که پیامدهای منفی برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.
براساس یافته های این پژوهش با ترویج سبک زندگی اسلامی و تقویت این باور که تولید نسل دستور خدای متعال و سنّت پیامبر اسلام است و وجوب آن تابع شرایط خاصی نیست می توان افراد جامعه را به امر فرزندآوری تشویق کرد. مهمترین راهکارهای عملی افزایش جمعیت عبارت است از تشویق جوانان به ازدواج و کاهش سن ازدواج، برنامه های تحکیمی با هدف کاهش میزان طلاق، جلوگیری از وسایل ضد بارداری و عقیم کردن، درمان و معالجه ناباروران، افزایش امید به آینده شغلی، جلوگیری از بی بند باری و فساد اخلاقی، راه اندازی شبکه های مجازی خانوادگی و مبارزه با اپیدمی کرونا می باشد. در نتیجه با توجه به اینکه افزایش قدرت و اقتداربخشی به کشور و شکل گیری تمدن ایرانی و اسلامی در آینده تابعی از رشد و افزایش جمعیت در آینده است. باید با برنامه ریزی های متعدد جمعیت کشور را افزایش داده در غیر این صورت کشور در آینده با معضل جمعیتی روبرو خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 35-46
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1401