امام سجاد (علیه السلام) و همگرایی جامعه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

...

چکیده

اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران امام سجاد( علیه السلام) (61- 95ق) یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ صدر اسلام بود. دورانی که خلافت امویان (41-132ه.ق) و شاخه مروانی آن در اوج قدرت خود بود. امام بعد از شهادت پدر بزرگوارشان زعامت شیعیان را بر عهده گرفتند. ایشان با اتخاذ سیاست هم‌سازگری امت اسلامی توانستند هم جان خود و پیروان خود را حفظ کنند و هم این‌که حساسیت حاکمان وقت اموی را از خود دور کنند. هدف تحقیق حاضر پی بردن به ضرورت بحث وحدت، اوضاع تاریخی امام سجاد (ع) و اقدامات ایشان در راستای حفط وفاق امت اسلامی است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ‌گویی به این سوال است که راهکارهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی امام سجاد (علیه السلام) برای همگرایی جامعه اسلامی چگونه بوده است. طبق نتایج تحقیق باید گفت در بعد مذهبی دعا برای کارگزاران دولت اسلامی، مدارا با غیر شیعیان، انجام مراسمات مذهبی با عامه و دعا برای یاران و پیروان پیامبر و در بعد اجتماعی و سیاسی مشورت حاکمان با امام، مبارزه منفی و تعاملات حسنه با غیر شیعیان است.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
مهر 1401
صفحه 1-10
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401