ضمیرناخودآگاه از دیدگاه آیات و روایات

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع ضمیرناخودآگاه از دیدگاه آیات و روایات، تحقیقی توصیفی، تحلیلی است. هدف این مطالعه عرضه دیدگاه‌های روان‌شناختی به قرآن است؛ زیرا اتصال قرآن به وجودی عاری از هرگونه عیب، سبب شده تا معیار مناسبی برای رفع نواقص علوم باشد. یکی از این علوم روانشناسی است. مبحث ضمیر ناخودآگاه از جمله نظریات مطرح در روانشناسی است. صاحب‌نظران ریشه بسیاری از بیماری‌ها و موفقیت‌ها را در شناخت صحیح و بهره‌برداری مناسب از این بخش روان انسان دانسته‌اند. بنابراین پژوهش حاضر در سودای یافتن موضع ضمیر ناخودآگاه در آیات و روایات است و در سه فصل کلی با عنوان ضمیر ناخودآگاه از دیدگاه فروید، یونگ و نقد آن از منظر آیات و روایات؛ بررسی خاستگاه و معادل آن درآیات و روایات تألیف شده است. نتیجه آن که ضمیر، معادل کلمه نفس و ناخودآگاه معادل لغت روح است. در این زمینه یک اثر با عنوان ضمیر ناخودآگاه در قرآن نگاشته شده و بخشی از این مسئله بررسی شده است؛ ولی پژوهش حاضر خاستگاه ضمیر ناخودآگاه را بیان کرده و معادل آن را نیز ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها