بررسی علل و پیامد های مناظرات امام رضا (ع)

نویسنده

چکیده

چکیده مناظره از شیوه های مطلوب تبیین و نشر معارف الهی در مواجهه با آرا و اندیشه های مخالفان اسلام است که در مکتب علمی و عملی اهل بیت علیهم السلام مورد توجه بوده است. در این میان مناظرات امام رضا(ع)، به دلیل گستردگی دامنه و فضای علمی پدید آمده در آن عصر، و نیز حمایت دربار عباسی از مباحث و تشکیل جلسات علمی و دعوت از طرفین مناظره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله عوامل و زمینه های مؤثر برشکل گیری یک نمونه از مشهورترین مناظراتی که در صفحات تاریخ اسلام به ثبت رسیده است، یعنی مناظرات امام رضا(ع) با بزرگان ادیان و فرق مختلف و پیامدها و نتایج این گفتگو ها مورد بررسی و باز خوانی قرار می گیرد. روش انجام پژوهش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده ها برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش که به شکل عناوین فرعی در متن مقاله آمده، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها