کلیدواژه‌ها = بیع شرط
بررسی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و تطبیق آن با کشور سوییس

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 13-30

محمد علی نظری؛ مریم حیدری