کلیدواژه‌ها = مبانی سیاسی
جایگاه مردم در مبانی سیاسی انقلاب اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 145-154

محمد مهدی سپهر؛ علیرضا نائیج