کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تبیین جایگاه ولایت فقیه در مبانی فکری جنبش حزب‌الله لبنان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 25-40

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سیروس سپهردارنیا؛ سارا فرحمند