کلیدواژه‌ها = فقه
بررسی تطبیقی تاریخچه نهاد حسبه در فقه شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

سیدمجتبی جلالی؛ علی طاهری دهنوی؛ محمدحسین فتاحیان کلیشادرخی


سیر تحولی کاربرد فقه از دین به احکام شرعی فرعی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

سعید صفی شلمزاری؛ علی طاهری دهنوی؛ سیدمجتبی جلالی