کلیدواژه‌ها = ساختار
الگوی ساخت یابی مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 25-42

عبدالله نوری گلجائی؛ علی باقی؛ محمود سرافراز