نویسنده = صادق میراحمدی
بررسی تطبیقی فضیلت از نظر ابن مسکویه و زاگزبسکی

دوره 2، شماره 1، مهر 1401، صفحه 23-34

صادق میراحمدی


رابطه اخلاق فضیلت و معرفت شناسی فضیلت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 30-40

صادق میراحمدی؛ سیدمجتبی جلالی


بررسی آموزه سوفسطائیان و افلاطون درباره فضیلت

دوره 1، شماره 1، مهر 1397

صادق میراحمدی؛ سعید صفی شلمزاری