پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی نشریه ای علمی به زبان فارسی در زمینه الهیات و معارف اسلامی است که در سال 1396 مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت فصل نامه دریافت کرد و در تاریخ 24/09/ 1399 با شماره ثبت 79790 به صورت دوفصلنامه  با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه شهرکرد منتشر می گردد. انعکاس اندیشه ها، رهیافت ها و پژوهش های اساتید و دانش پژوهان حوزه علوم و معارف دینی، و گسترش اندیشه های دینی، انعکاس پژوهش های علمی در راستای تولید و ترویج علم و توسعه روش شناسی مطالعات دینی از اهداف تدوین و انتشارا پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی است. 

امام سجاد (علیه السلام) و همگرایی جامعه اسلامی

صفحه 1-10

مسعود بهرامیان


زیباشناختی صور خیال در شرح‌های ابن‌ابی‌الحدید و ابن‌میثم با تأکید بر ترجمة برخی از خطبه‌های نهج‌البلاغه

صفحه 11-22

مهرداد آقائی؛ اکبر بشیری


بررسی تطبیقی فضیلت از نظر ابن مسکویه و زاگزبسکی

صفحه 23-34

صادق میراحمدی


بررسی راهکارهای افزایش جمعیت در ایران براساس سبک زندگی اسلامی

صفحه 35-46

حمیدرضا سهرابی


بن مایه‌های پیدایش عرفی گروی در تاریخ اندیشه غرب

صفحه 47-58

علی حسینی


چالش های سیاسی جهان اسلام از دیدگاه مقام معظم رهبری و راهبردهای تدافعی برون رفت از آن

صفحه 59-72

عبدالله نوری گلجائی


پدیده ایزو استازی و بیان قرآن در نقش میخواری کوه‌ها

صفحه 73-88

ربابه کیانی هرچگانی


عناصر نظام مدیریتی تربیتی پیامبر اسلام در مکه

صفحه 89-102

بهزاد ایزدی


واکاوی نسبت و تعامل سیاست و اخلاق با تکیه بر نظریات علامه مصباح یزدی(رحمه الله علیه)

صفحه 103-112

هادی جعفریان


بررسی و تبیین انگاره های حاکم بر سبک زندگی دینی در قرآن کریم

صفحه 113-130

عزیزالله مولوی وردنجانی


روابط تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی از دیدگاه شیخ بهایی، امام خمینی ره و شهید بهشتی

صفحه 131-142

محمد علی نظری؛ مریم حیدری


معیار ارزش اخلاقی از منظر مرحوم ملکی تبریزی

صفحه 143-152

ابراهیم مومنی؛ سید اکبر حسینی قلعه بهمن


ابر واژگان